[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes navečer jsou mladí od 15 let zváni na společnou večeři. Začneme v 18.00 hod. v kostele modlitbou za rodiče.
  • V úterý v 15.30 hod. na faře začíná setkání ministrantů, které potrvá do středy 11.00 hod. Sebou vezměte spacák, karimatku, přezůvky hygienické potřeby, venkovní ošacení, pohádku nebo film, který byste chtěli shlédnout a hokejku. Všichni ministranti jsou srdečně zváni.
  • V pátek vás děti zvou na své vánoční divadelní představení, které začne v 16.00 hod. v kostele.
  • Naši varhaníci vás srdečně zvou v sobotu v 19.00 hod. do kostela na společné zpívání koled za doprovodu varhan. V Nížkově v 16.30 hod. začíná vánoční koncert v podání dětí a následně pana Jindřicha Macka.
  • V neděli na svátek Svaté rodiny manžele obnoví svůj slib a přijmou požehnání. Při ranní i při druhé mši svaté kněz požehná vína. Po druhé mši sv. jsou účastníci bohoslužby zváni k společnému přípitku. V 15.00 hod. u Syberů začíná farní vánoční hokejový turnaj určený pro všechny věkové skupiny. Hráči i fandové jsou srdečně zváni.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
  • V zákristii si můžete vyzvednout DVD a fotky z biřmování.
  • I nadále si můžete hlásit úmysly mší svatých na I. pololetí roku 2010.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
  • Děkujeme za dary určené na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.12. 2009
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
21.12. 2009
7.00 hod. Za rodiny Prokešovy, Henzlovy a duše v očistci
Úterý
22.12. 2009
18.00 hod. Za Jana Macha, manželku a oba rody
Středa
23.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Antonína a Františku Pohlovy a ten rod
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
24.12. 2009
ŠTĚDRÝ DEN
18.00 hod. DĚTSKÁ MŠE SV. – za děti a mládež
Za farnost
Pátek
25.12. 2009
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ(ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
9.30 hod.
Za Jana a Růženu Dejmalovy a celý rod
Za Františka Bořila a duše v očistci
Sobota
26.12. 2009
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
8.00 hod
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Josefa Havlíčka, rodiče a pěstouny
Za manžele Novotných a syny
ŽIŽKOVO POLE
Neděle
27.12. 2009
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Za farnost

0 comments

Odpovědět