[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V 11.00 hod. v kostele příjme křest Adam Rychlý.
  • Ve čtvrtek po mši sv. adorace před NSO s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Jolana Maloušková a Eliška Michlová.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z prvního svatého přijímání.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit knihu P. Daniela Koláře Katolická církev v proměnách času. Cena 200 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 USD.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Martu Močubovou, oboje rodiče a duše v očistci    

Za rodinu Novotných a Budínovu

Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra Jaroslava a jejich rodiče  

 

Pondělí

 30.7. 2012

      7.30 hod.

14.00 hod.

   

 

Na úmysl dárce      

Pohřeb pana Jana Hladíka

 

Úterý

31.7. 2012

 

  

18.30 hod.

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za Josefa a Marii Kasalovy a celý rod     

 

 

Středa

1.8. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Alfonsa Marie z Liquori, biskupa

Za rodinu Kubíčkovu    

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.8. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za Ludmilu a Josefa Tomenendalovy a ten rod    

 

 

Pátek

3.8. 2012

  

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Na úmysl dárce    

 

 

Sobota

4.8. 2012

  

7.00 hod.

 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Za Antonína a Ludmilu Bártovy, tři syny a dvě dcery  

 

 

Neděle

5.8. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Klementovy, tři syny a dvě snachy    

Za Vladímíra Jelínka a jeho rodinu   

ŽIŽKOVO POLE     

0 comments

Odpovědět