[metaslider id=11715]

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již po sedmadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Betlémské světlo k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přebírají plamínek skauti a skautky z Brna.

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů.

V sobotu 17. prosince 2016 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po české republice.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutigundkreativ den Friedengestalten). Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz

Veškeré informace zde uveřejněné byly použity z webů:

V době uveřejnění probíhala rekonstrukce těchto webových stránek, proto zde nezveřejňujeme informace o čase příjezdu Betlémského světla do našeho města. Veškeré informace budou v dostatečném předstihu zveřejněny na plakátech.

Pro uveřejnění v Přibyslavském občasníku informace sesbíral
Bc. Karel Březina

...