[metaslider id=11715]

V polovině března 2016 proběhlo další setkání Pastorační a Ekonomické rady farnosti. O čem se diskutovalo?

Na úvod začal P. Pavel Sandtner modlitbou. Po modlitbě popřáli členové Pastorační a Ekonomické rady P. Antonínu Pavlasovi k jeho životnímu jubileu.

V dalším bodě zrekapituloval pan farář události, které se konaly v únoru a březnu. Následně se projednával investiční plán – 1. etapa opravy pláště kostela a restaurátorské práce (obraz na faře, křtitelnice, Panna Maria nad hlavním vchodem).

Poté přítomní procházeli akce v následujícím období – ty budou postupně zveřejňovány v měsíčních rozpisech. V diskuzi na závěr se řešila farní kronika, možnosti farního zájezdu v roce 2017 a Velikonoce…

Oficiální zápis je vyvěšen v kostele na nástěnce.

Podle zápisu přepsala Marie Zrzavá

...