[metaslider id=11715]

Drazí farníci,

v sobotu 10.září skončila slavnostně, děkovným Varhanním koncertem, generální rekonstrukce varhan v chrámu Páně svatého Jana Křtitele v Přibyslavi. Celý program koncertu byl složen z několika bloků. Komponovaný večer začal úvodním slovem otce Zdeňka, který posléze poděkoval všem odborníkům, čelním představitelům města, úředníkům či varhaníkům za jejich dobrodinní v náročné několika měsíční akci opravy varhan. Mezi pozvanými hosty nechyběli varhanářský mistr Dalibor Michek, tedy hlavní restaurátor varhanního mechanismu, vrchní organolog Královehradecké diecéze Václav Uhlíř, dále starosta města Přibyslavi Jan Štefáček, místostarosta Martin Kamarád, varhaníci Marie Zrzavá a Karel Březina, z jejichž úst vzešel nápad na generální opravu přibyslavských varhan či úřednice Městského úřadu z odboru Památkové péče.

V neposlední řadě si poděkování zaslouží všichni dárci či lidé dobré vůle, kteří na opravu varhan přispěli jak finančními dary, tak svými pomocnými pracemi či modlitbami!

Mistr Dalibor Michek nám na svých fotograficích, které postupně pořizoval v jednotlivých fázích opravy varhan, představil varhanní mechanismus včetně jeho specifik a následně zevrubně povyprávěl o etapách opravy varhan. Po jeho příspěvku otec Zdeněk slavnostně varhany požehnal a popřál jim dlouhou službu v kostele, kde bude doprovázet bohoslužebnou liturgii. Úplný závěr celého komponovaného večeru patřil již samotným varhaníkům. Ti probudili před dávnem zaniklý zvuk varhan, každý jednou skladbou. Bylo až úžasné poslouchat jasný, čistý a hlasitý zvuk nově opravených varhan! Za varhanami se postupně vystřídali: Tereza Siberová, Marie Málková, Karel Březina, Marie Zrzavá, Tomáš Jajtner, Josef Krušina, Petr Koukal a Václav Uhlíř.

0 comments

Odpovědět