[metaslider id=11715]

Drazí farníci,

dne 15.září roku 2011 uplynulo 10 let ode dne, kdy byl otec Zdeněk Kubeš naplno povolán do Boží služby. Ano, již deset let působí mezi svými ovečkami, neprve jako kaplan v Jičíně, posléze od července roku 2003 u nás na Vysočině, ve fanosti Přibyslav.

Na neděli 11.záři naplánovali členové pastorační a ekonomické farnosti slavnostní poděkování otci Zdeňkovi za jeho slova a skutky, které pro nás, přibyslavské farníky, vyslovoval či naplňoval. Na výraz našeho díku mu byly předány dary: kněžské roucho – ornát a květinový věnec. Slavnostní akt na konci mši svaté doprovodil svým slovem člen ekonomické rady farnosti pan Václav Henzl, který svými slovy vřele poděkoval otci Zdeňkovi za jeho službu a skutky, které mnohdy nejsou lehké.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat otci Zdeňkovi za jeho slova a moudré myšlenky, kterým vždy velice rádi, pilně a bedlivě nasloucháme. Poděkujme mu za vše dobrodinnní, jenž pro naši farnost učinil a popřejme mu i nadále mnoho trpělivosti se svými farními ovečkami, mnoho zdraví i Božích milostí.

Martin Ležák

0 comments

Odpovědět