[metaslider id=11715]
2015-04-01_Jablka
Celý strom je vyzdobený jablíčky a lupínky

Pro děti a mládež ve farnosti bylo připraveno následující „postní snažení“, které bylo uvedeno těmito slovy: 

Celou postní dobu jsme si připomínali, jak se „Pán Ježíš na poušti postil a modlil se. Po jeho vzoru se i my snažme v době postní zlepšovat, abychom se připravili na jeho zmrtvýchvstání. Proto bychom si měli něco odříct, nebo se třeba pomodlit něco navíc, udělat nějaký dobrý skutek… Prostě dělat radost Pánu Ježíši.“

Bylo připraveno velké množství lístečků s úkoly podle věku dětí. Za jejich splnění si děti mohly přilepit na prázdný strom jedno jablíčko. Za účast na nedělní mši svaté si děti mohly přilepit na strom zelený lupínek.

A na této fotce je vidět výsledek jejich snažení – celý stromek je vyzdobený lupínky a jablíčky.

Marie Zrzavá

0 comments

Odpovědět