[metaslider id=11715]

P1242268V sobotu 23. ledna 2015 se uskutečnil farní zájezd do muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Třebechovický Proboštův betlém je světovým unikátem a kromě tradičního pojetí narození Božího Syna v betlémské salaši představuje i další důležité výjevy ze života Pána Ježíše. Pohyblivý betlém zároveň představuje tradiční lidová řemesla a život prostých lidí na venkově. Biblické a lidové motivy nám mohou ukázat, že lidskému životu dává pravý smysl Pán Ježíš a jeho vykupitelské poslání na naší zemi. Kromě světoznámého Třebechovického Proboštova betlému jsme shlédli expozici muzea, věnovanou pohyblivým betlémům a betlémářství v Čechách a na Moravě. Je zajímavé, že kořeny betlémářství můžeme najít zejména v oblastech podhůří a Vysočiny.

Dalším cílem výpravy bylo město Holice a Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Expozice zaměřená na dvě výpravy jednoho z nejvýznamnějších českých cestovatelů a objevitelů byla velmi poutavá pro děti i pro dospělé. Na úvod prohlídky byly návštěvníkům muzea promítnuty dva krátké dokumentární filmy.  Exponáty v podobě úlovků africké fauny a různých výrobků domorodých obyvatel byly doplněny popisky a zajímavými kvízy.

Krásným závěrem farního zájezdu, který doprovázel otec Zdeněk Kubeš, byla návštěva budoucí Kaple sv. Floriána v Dolní Jablonné. Velkolepé dílo, které vzniklo z iniciativy místních obyvatel, je před dokončením. V jarních měsících budou osazena okna s vitrážemi a koncem měsíce května by měla být kaple slavnostně vysvěcena panem biskupem. Dolnojablonští pak pozvali všechny přítomné farníky na výstavu betlémů a pohoštění do obecní budovy „U Strašilů“.

Děkujeme všem organizátorům v čele s panem Horským za skvělý program a organizaci celého zájezdu.

Přibyslavští farníci

Fotogalerie

Foto: Michael Omes

0 comments

Odpovědět