[metaslider id=11715]

V současné době stále čekáme na vyjádření Ministerstva kultury ČR, zda budou naše varhany zařazeny mezi národní kulturní památky. Další kroky (např. upřesnění data zahájení oprav nástroje) budeme moci uskutečnit až po obdržení konečného rozhodnutí.

Děkujeme všem dárcům a organizátorům, kteří se rozhodli věnovat výtěžek ze svých akcí na podporu tohoto projektu.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstárové za uspořádání prodejní výstavy grafických listů akad. mal. Václava Matějíčka v prostorách KZM Přibyslav. Tuto výstavu můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu i během měsíce října.

Také bychom rádi poděkovali hlavní pořadatelce výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“, slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat zaměstnancům KZM Přibyslav za zaštítění těchto akcí.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 10/2008 (č. 214), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

...