Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslav

Duchovní správa
P. Mgr. Pavel Sandtner, děkan-farář farnosti (605 727 555)
P. Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák, výpomocný duchovní (604 246 882)

Kontaktní adresa
Římskokatolická farnost Přibyslav
Kostelní 267
582 22 Přibyslav

Telefon: 736 513 352
E-mail: fara.pribyslav@seznam.cz nebo rkf.pribyslav@dihk.cz
Web: www.farnostpribyslav.cz
Facebook: facebook.com/FarnostPribyslav

Vikariát: Havlíčkův Brod
Diecéze: Hradec Králové

IČ: 60128283
Číslo účtu farnosti: 1120706379/0800

Úřední hodiny

pondělí
úterý 8.30−11.30
středa 14.30−16.30
čtvrtek  8.30−11.30
pátek 14.30−16.30

Po domluvě je možné setkání v jinou dobu.