[metaslider id=11715]

Vážení farníci,

slavností Všech svatých a následně Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé vstupujeme do měsíce listopadu. V období od 1. listopadu do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci přeplnění těchto podmínek.

Odpustky pro duše v očistci

Základní podmínky pro získání odpustků pro duše v očistci jsou: stav posvěcující milosti alespoň na konci předepsaných skutků; všeobecný úmysl získat odpustky; vykonání předepsaných skutků.
Prvního listopadu odpoledne a druhého listopadu po celý den je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci za předpokladu vykonání předepsaných skutků:

 1. při návštěvě kostela se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry;
 2. sv. zpověď (nemusí být ten den);
 3. sv. přijímání;
 4. modlitba na úmysl Svatého otce;
 5. vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci za těchto podmínek:

 1. Sv. zpověď
 2. Sv. přijímání
 3. modlitba na úmysl Svatého otce
 4. při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Svátost pomazání nemocných

V sobotu 8. listopadu při mši svaté v 8.00 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných. Vnitřní náplní svátosti pomazání nemocných je milost Ducha svatého, jehož pomazání stírá přečiny, zbývají-li ještě nějaké k odčinění, a také následky hříchu. Ulehčuje duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm probouzí velikou důvěru v Boží milosrdenství. Takto posílený nemocný snadněji vzdoruje pokušením ďáblovým a někdy, prospívá-li to ke spáse duše, dosahuje nemocný i uzdravení těla.

Svátost pomazání nemocných se uděluje věřícímu, který se z důvodu nemoci nebo stáří dostal do nebezpečí života. Při pochybnosti, zdali je nemocný nebezpečně nemocen, se tato svátost udělí.

Prosím motorizované farníky o pomoc při dopravě nemocných. Nemocní i s doprovodem jsou srdečně zváni po mši sv. k přátelskému posezení na faru.

Pastorační plán na měsíc listopad

 • 1.11. vikariátní volejbalový turnaj
 • 2.11. pobožnost na hřbitově
 • 6.11. biblická hodina
 • 8.11. společné udílení sv. pomazání nemocných
 • 9.11. setkání žen na faře
 • 16.11. setkání manželů na faře
 • 20.11. biblická hodina
 • 21.11. pracovní zasedání pastor. rady farnosti
 • 29. – 30.11. výstava betlémů
 • 30.11. zápis intencí na 1. pololetí roku 2009

 

P. Zdeněk Kubeš

...