[metaslider id=11715]

Ministrantské předvánoční setkání

Byla za námi 4. adventní neděle, blížil se čas narození našeho spasitele Ježíše Krista. A právě tuto dobu čekání jsme využili na předvánoční setkání na faře s přespáním.

Akce začala v úterý 22. prosince o půl čtvrté na faře. Kluci se trousili postupně, a tak poslední účastník dorazil v sedm hodin večer. Nevadí, ale příště pamatovat heslo – dochvilnost je výsada králů. Celkem se nás sešlo 14 ministrantů a dva Řepicové, kteří toto setkání měli na povel. Poté co dorazila většina ministrantů jsme začali na faře zdobit jako každoročně stromeček. Někteří využili čas na ochutnávání cukroví, které jak říkal p. kaplan bylo potřeba sníst. Stromeček se podařilo řekl bych docela pěkně ozdobit, a tak nadešel čas na nějaké ty radovánky. V první hře měli kluci ukázat svůj smysl pro malbu. Každý namaloval nějaký ten fragment obrázku a zbytek sedící v kolečku ho měl dokreslit. A tak koloval obrázek každého až z toho měl vyjít nějaký ten obrázek se společnou kompozicí. Avšak kluci tuto hru trošku parodovali, tak malovali co chtěli. Nejlepším dílem bylo ale to Vojtovo Močubovo. Při dalších hrách měli kluci ukázat smysl pro spolupráci ve dvojici. Nejlepší dvojicí se ukazovali Dawe Halík s Štěpánem Šmídem. Dost bylo radovánek a nadešel tak čas bohoslužby. Po bohoslužbě nastal pro některé vrchol dne, slavnostní večeře. Jako hlavní chod se podával řízek s bramborovým salátem. Klukům salát chutnal dokonce tak, že snědli velkou část salátu, který měl být i na příští den…Pan farář pronesl přípitek, samozřejmě ministranti měli dětský šampus. A nastal čas hodování. Tímto chci také poděkovat lidem, kteří pro nás toto jídlo připravili. Děkujeme. Po večeři jsme společně umyli nádobí, chci kluky pochválit za výbornou spolupráci při mytí nádobí, opravdu toho nádobí bylo hodně a zvládli jsme to kupodivu velmi rychle. Poté jsme se přesunuli do farního sálu, kde Těpic Martin promítal fotky z nejrůznějších ministrantských akcí a došlo také na promítání filmu.

Druhý den někteří ministranti šli na ranní bohoslužbu. Následovala bohatá snídaně – smaženky, chlebíčky…To už se kluci nemohli dočkat hokeje. Jenže počasí tomu nedovolalo. Pršelo a bylo něco málo nad nulou. Proto jsme zvolili náhradní hrací plochu – ve stodole. Hrálo se na botech, s tenisákem. Kluci předváděli heroické výkony. Celá předvánoční akce skončila obědem a po něm se kluci ministranti už rozprchli do svých domovů, aby společně se svými rodinami očekávali příchod narození Ježíše Krista.

Tímto chci všem ministrantům vřele poděkovat za jejich službu, za účast na ministrantských schůzkách a setkáních. Věřím, že v nadcházejícím roce se ministrantských akcí bude účastnit ještě více kluků než doposud. Proto vytrvejte ve své službě a v roce 2010 nashledanou.

Hezké prožití Vánoc přejí
Těpic Lukáš, Těpic Martin a p. kaplan a p. farář

0 comments

Odpovědět