[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes dopoledne můžete shlédnout výstavu betlémů na faře.
   Po druhé mši svaté na faře poradní setkání mládeže. Téma: vánoční setkání.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00. Děti do 9. třídy ZŠ se mohou zúčastnit adventní přípravy na Vánoce. Děti, které se ve všední dny zúčastní největšího počtu bohoslužeb, budou odměněny v neděli 18.12. při druhé mši svaté. Účast na mši svaté si zaznamenají v boční lodi na nástěnku. Další adventní nabídku naleznou u bočního oltáře i s vysvětlivkami. V zákristii si děti mohou vyzvednout adventní kalendář.
  • Ve čtvrtek na závěr mše svaté adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. Po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude věnována na charitu. Při odchodu z kostela můžete přispět na křesťanské sdělovací prostředky – Proglas, Noe.
  • Děkujeme za dary ve výši 2000 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme všem organizátorům za uspořádání výstavy betlémů.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  27.11.2011
  I.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Františka Bořila, rodiče, rodinu Stejskalovu, Přibylovu
  Za Jiřího Laštovičku, rodiče a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  28.11. 2011
  7.00 hod. Za Miloslava Kasala
  Úterý
  29.11. 2011
  18.00hod Za Emila Zicha, syna Miloslava a jejich rod
  Středa
  30.11. 2011
  SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  1.12. 2011
  18.00hod. Za Vladimíra Kalinu a rodiče
  Pátek
  2.12. 2011
  18.00hod. Za Aloise a Marii Musilovy, rodiče, sourozence a vnuka
  Sobota
  3.12. 2011
  PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO,KNĚZE
  7.00 hod. Za Antonína a Ludmilu Bártovy a děti
  Neděle
  4.12. 2011
  2.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Bencovu
  ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět