[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Vstupujeme do doby adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Dnes po ranní i po druhé mši svaté je možné zapisovat úmysly mší svatých na I. pololetí roku 2015. Zároveň na faře je možné shlédnout prodejní výstavu betlémů. Srdečně zvou pořadatelé.
  • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na  7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti od mateřské školky do 9. ročníku ZŠ, které ve všední dny za účast na mši svaté získají nejvíce bodů, budou odměněny v neděli   21. prosince při druhé mši svaté.  Za účast na ranní a večerní mši svaté je jeden bod. Body si děti zaznamenají na nástěnku v boční lodi.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá adorace před vystavenou NSO.Páteční mše svatá je stanovena na 16.30 a přijde na ni sv. Mikuláš s anděly a obdarují hodné děti. Děti mohou na mši svatou přinést dárky, které by chtěly věnovat starším lidem. Dary ponesou v obětním průvodu. Malé i velké srdečně zveme.
  • Výsledky II. kola voleb do pastorační rady farnosti jsou zveřejněny na venkovní nástěnce.
  • Dnes je poslední termín, kdy děti mohou odevzdávat výtvarné práce s vánoční tématikou. Výtvarné práce zítra odešleme.
  • Na stolečcích u východů jsou připraveny k rozebrání kartičky s informací, ve které stojí, že žádáte o zavolání kněze v případě ohrožení života. Kartičku je vhodné dát k dokladům.
  • Obrazy Stětí Jana Křtitele a Předávání klíčů sv. Petrovi byly podle rozhodnutí pastorační rady farnosti zapůjčeny na výstavu do Litomyšle.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Následující neděli při odchodu z kostela bude možné přispět na podporu křesťanských medií (televize NOE, rádio Proglas).

Ohlášky (1.neděle adventní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_1.nedele_adventni

0 comments

Odpovědět