[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Lucie Křepelová. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve středu v 18.00 hod. ve farním sále divadelní představení Víti Marčíka Labyrint světa. Téma představení je inspirováno knihou Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Vstupné dobrovolné.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a na přijetí svátosti smíření. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty pod vedením rodin.
  • V neděli jste zváni na duchovní obnovu farnosti. Duchovní obnova proběhne od 14.00 hod. do 16.00 hod. ve farním sále a povedou jí Milosrdné setry sv. Karla Boromejského. Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského  zároveň  připravily putovní výstavu o ctihodné Matce Vojtěše, která bude instalována ve farním kostele. V 17.15 v kostele křížová cesta.
  • V boční lodi kostela je pro děti připraven program postního snažení. Dítě si vezme křížek s úkolem a po jeho splnění křížek zapíchne na symbolickou Kalvárii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský halíř a bude k tomuto účelu odeslána.

Ohlášky (1. neděle postní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_1.nedele_postni2015

0 comments

Odpovědět