[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 18.45 hod. na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví některé nemocné. Odpadá příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cestarodin. V 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. jste zváni do farního sálu na pořad o Gruzii. Promítání diapozitivů doprovodí slovem P. Jan Linhart.
  • V sobotu v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Obnova je určena pro všechny věkové skupiny, zvláště pro biřmovance. O přestávce bude na faře připraveno pohoštění. Duchovní obnovu zakončíme při mši sv. v 16.30 hod. Duchovní obnovu povede P. Jan Linhart. Prosíme ženy o napečení buchet. Děkujeme.
  • V neděli v 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
  • V sobotu 14.3. v 9.00 hod. ve Velké Losenici na faře se uskuteční vikariátní ekumenické setkání mládeže. Přihlášky zasílejte do příští neděle Aničce Henzlové. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
1.3. 2009
1. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
2.3. 2009
7.30 Za Josefa Landu
Úterý –
3.3. 2009
18.00 Za rod Zábranů
Středa –
4.3. 2009
8.00 hod
18.00 hod.
Za Vlastu a Jaroslava Frűhbauerovy
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
5.3. 2009
18.00 hod. Za rodiče Křížovy, syna Václava a manželku
Pátek –
6.3 2009
18.00 hod. Za rodiče Wasserbauerovy a celý rod
Sobota –
7.3. 2009
16.30 hod. Na úmysl dárce
Neděle –
8.3. 2009
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Stanislava Hájka, Růženu a Josefa Tománkovy a ten rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět