[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 adorace před NSO.
  • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele  si udělí svátost manželství Lucie Kasandová a Martin Ležák.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijmout křest Adéla a Vojtěch Klusáčkovi.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z velikonoc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na finanční spoluúčast farnosti při obnově věže a bezbariérového vstupu pod věží činila 18900 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Josefa a Marii Bořilovy, děti, vnuka a celý rod

ŽIŽKOVO POLE  

 

Pondělí

 2.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše  očistci    

 

Úterý

3.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Středa

4.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Prokopa, opata

Za Boženu Lysou, rodinu Krchlerovu a Dohnalovu

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

5.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

(doporučený svátek)

Za rodiče Kasalovy a Jaroslava Sobotku   

 

 

Pátek

6.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za rod Laštovičků a zetě Bohumila

 

 

Sobota

7.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Ladislava Řezníčka a celý rod

 

 

Neděle

8.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o požehnání a o dary Ducha svatého

Za rodiče Šrámkovy, dva syny a Jana Novotného

Za Jaroslava Prokeše, rodiče a ten rod  

0 comments

Odpovědět