[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Martin Zacha a Petra Jílková.
  • V boční lodi kostela je možné objednat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dary ve výši 5000 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání   

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

STŘÍBRNÉ HORY  

 

Pondělí

 16.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Panny Marie Karmelské

Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a ten rod     

 

Úterý

17.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Středa

18.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlerkovou   

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

19.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Pátek

20.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče   

 

 

Sobota

21.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Emilii a Františka Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence

 

 

Neděle

22.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Annu Lánovou  

Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, děti a duše v očistci  

Za rodinu Novotnovu, Marii Vábkovou a ten rod    

0 comments

Odpovědět