[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek v 17.00 hod. u sv. Anny poutní mše sv. za účasti diecézního biskupa Mons. Jana Vokála. Bližší informace o poutních mších svatých u sv. Anna získáte na venkovní nástěnce.
  • pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Adam Rychlý.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Annu Lánovou    

Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a duše v oč. Za rodinu Novotnovu, Marii Vábkovou a ten rod  

 

Pondělí

 23.7. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

Na poděkování za Boží ochranu a pomoc Ducha Svatého     

 

Úterý

24.7. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Beranovy, rodiče z obojí strany a vnuka Josefa    

 

 

Středa

25.7. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Za rodiče Prokešovy, sourozence, jejich rodiče z ob. str.   

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

26.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

BEZE MŠE SVATÉ    

 

 

Pátek

27.7. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Gorazda a druhů

Za Annu Pospíchalovou, manžela a celý rod   

 

 

Sobota

28.7. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

Neděle

29.7. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Martu Močubovou, oboje rodiče a duše v oč.   

Za rodiny Novotných a Budínovu  

Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra Jaroslava a  jejich rodiče    

0 comments

Odpovědět