[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Kateřina Dostálová a Petr Niklfeld.
  • V neděli ve 13.00 hod. v kostele přijme křest Tobiáš Hajčman.
  • Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit diecézní pouti v Malých Svatoňovicích v sobotu 17. srpna, se mohou zapisovat v zákristii. Podle zájmu vypravíme autobus. Výše cestovného bude taková, aby mohli jet celé rodiny. Účastníci pouti mohou získat plnomocné odpustky. Bližší informace o pouti zjistíte z plakátku na venkovní nástěnce.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z Velikonoc.
  • V boční lodi kostela si můžete objednat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

28.7. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rod Mokrých a Roseckých  

Za Marii Zychovou

SŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 29.7. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Marty  

Za Annu Kolihovou, Boženu Pavlíčkovou a Annu Voráčkovou     

 

Úterý

30.7. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa  

Za Jana Zacha a celý rod   

 

Středa

31.7. 2013

 

  

 7.30 hod.

 

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za dary Ducha Svatého pro vnoučata       

 

 

Čtvrtek

1.8. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Alfonsa Marie z Liquori, biskupa

Za rodinu Koudelkovu        

 

Pátek

2.8. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za rodiče Lehrlovy, Němcovy, jejich rody a duše v očistci            

 

 

Sobota

3.8. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

Za rod Půžů, Novotných a duše v očistci      

 

 

Neděle

4.8. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Františku Klusáčkovou a celý rod  

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za Marii a Josefa Kasalovy

0 comments

Odpovědět