[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
  • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26. 7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost
Pondělí
27.7. 2009
7.30 hod. Za Emilii a Františka Pometlovy a dceru Boženu
Úterý
28.7. 2009
18.30 hod. Za rodiče Beranovy, jejich rodiče a vnuka Josefa
Středa
29.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARTY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
30.7. 2009
18.30 hod. Za Jana a Marii Němcovy a ten rod
Pátek
31.7. 2009
PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY,KNĚZE
18.30 hod. Za Vladimíra Jelínka a duše v očistci
Sobota
1.8. 2009
PAMÁTKA SV.ALFONSA Z LIQURI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Na poděkování
Neděle
2.8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět