[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 9.30 hod. z autobusového nádraží odjíždí děti na farní tábor.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a svátost smíření.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.
  • V ateliéru paní Půžové je možné vyzvedávat fotografie z prvního svatého přijímání.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
1.8. 2010
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
2.8. 2010
7.30 hod. Na poděkování
Úterý
3.8. 2010
18.30 hod. Za Blaženu Chlubnovou
Středa
4.8. 2010
PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE,KNĚZE
7.30 hod.
18.30
Za rodiče Kunstarovy a syna Jaroslava
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
5.8. 2010
18.30 hod. Za rod Sobotků, Fišarů, Landů a Niklů
Pátek
6.8. 2010
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
18.30 hod. Za manžele Balounovy a Fišarovy
Sobota
7.8. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Marii a Jana Kasalovy
Neděle
8.8. 2010
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
Za farnost

0 comments

Odpovědět