[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Na sobotu připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude sloužena v 8.00 hod. Při této slavnosti se žehnají byliny a květiny, které si můžete přinést. Je to církvi doporučený svátek.
  • Florbalový turnaj u Syberů se z neovlivnitelných důvodů ruší.
  • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
9. 8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
10.8. 2009
SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Za Františka Štikara a jeho rodiče
Úterý
11.8. 2009
PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
18.30 hod. Za Boženu a Leopolda Roseckých
Středa
12.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu Kolihovou, Annu Voráčkovou a Boženu Jáchymovou
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
13.8. 2009
18.30 hod. Na poděkování za dar života, zdraví a za ochranu P. Marie
Pátek
14.8. 2009
PAMÁTKA SV.MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
15.8. 2009
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
8.00 hod. Za Marii a Jana Kasalovy
Neděle
16.8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět