[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře se uskuteční setkání žen.
  • V úterý na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu budou slouženy mše sv. v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a od 18.00 dětská mše svatá.
  • V neděli po první i druhé mši svaté na faře se budou zapisovat intence na I. pololetí roku 2010. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a od 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • V posledním čísle Katolického týdeníku je uvedena modlitba Svatého otce k Pražskému Jezulátku, kterou přednesl při návštěvě naší země. Zájemci o tuto modlitbu ji mohou získat na stolku s tiskovinami.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.
  • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům za realizaci výstavy betlémů na faře. Součástí výstavy byl prodej dárkových předmětů. Výnos z prodeje byl určen na opravu varhan a vynesl částku 3 633 Kč.
  • Děkuji panu kaplanovi za uspořádání fotbalového turnaje pro žáky ZŠ.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6.12. 2009
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
7.12. 2009
PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČ. CÍRKVE
7.00 hod. Za Vladimíra Bukovského a celý rod
Úterý
8.12. 2009
SLAVNOST PANNY MARIE(DOPORUČENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Rázlovy a syna
Na poděkování za 65 let života Františka Křesťana
Středa
9.12. 2009
7.30 hod.
14.00 hod
18.00 hod.
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pohřeb pana Oldřicha Adamce
OLEŠENKA
Čtvrtek
10.12. 2009
18.00 hod. Za Manžele Pejzlovy a syna Jaroslava/td>
Pátek
11.12. 2009
18.00 hod. Za Václava Matějíčka
Sobota
12.12. 2009
7.00 hod Mikulášská mše svatá – za děti a mládež
Neděle
13.12. 2009
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět