[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes je poslední den, kdy mohou děti odevzdat obrázek s vánoční tématikou.
  • Pondělní mše svatá je stanovena na 16.30 a přijde na ni sv. Mikuláš. Mikuláš spolu s anděly obdaruje hodné děti. Děti mohou na mši sv. přinést dárek, který by chtěly věnovat starším lidem. Dárky ponesou v obětním průvodu.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   Mši svatou, kterou si připomeneme 100. výročí narození P. Jana Filipa, bude sloužit biskup Josef Kajnek. Pan biskup zároveň ocení kostelníka pana Václava Pometla za 50 let jeho služby přibyslavského kostelníka. Na slavnostní mši svatou jste srdečně zváni.
   Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V neděli po ranní i druhé mši svaté je možné zapsat intence na I. pololetí roku 2012. Při druhé mši svaté požádá o přijetí do katechumenátu paní Petra Hartmanová.
   V 14.00 hod. ve farním sále bude promítán polský dokumentární film o Janu Pavlu II. Film je s českými titulky. Vstupné dospělí 40 Kč a děti 25 Kč. Bližší informace získáte ve Farním listu nebo na venkovní nástěnce.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na charitu a za tímto účelem bude odeslána. Při odchodu z kostela můžete přispět na křesťanské sdělovací prostředky – Proglas, Noe.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  4.12.2011
  2.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Bencovu
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  5.12. 2011
  16.30.hod. Za děti a mládež
  Úterý
  6.12. 2011
  PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE,BISKUPA
  18.00hod Za rodiče Šmidrkalovy, zetě Jiřího, jeho rodiče a rod Grubauerů
  Středa
  7.12. 2011
  PAMÁTKA SV. AMBROŽE,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Jandovy, Smejkalovy a duše v očistci
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  8.12. 2011
  SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU
  8.00 hod.
  18.00hod.
  Za Josefa Vokouna, rodiče a sestru
  Za rodiče Rázlovy, syna a rodiče z obojí strany
  Pátek
  9.12. 2011
  18.00hod. Za P. Jana Filipa u příležitosti 100. výročí jeho narození
  Sobota
  10.12. 2011
  7.00 hod. Za Jana Kasala, manželku Marii a rodiče
  Neděle
  11.12. 2011
  3.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
  Za Josefa Konfršta a jeho rodinu
  Za farnost

0 comments

Odpovědět