[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po ranní i druhé mši svaté zápis intencí na I. pololetí roku 2013. Od 12.00 do 16.00 florbalový turnaj pro žáky ZŠ. V 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.  Ministranty zveme na vánoční setkání. Začátek při páteční  mši svaté. Konec v sobotu v 11.30 hod. Bližší informace mají na pozvánkách.
  • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou. Sraz hudebníků a dětí v 8.30 hod. na faře.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Adam Beneš. V 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z předcházející neděle, která byla určena na podporu Diecézní charity v Hradci Králové, vynesla částku 12817 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy betlémů na faře.
  • Děkujeme za dar 500 Kč na výzdobu kostela, za 1000 Kč na potřeby farnosti a za sponzorský dar určený na mikulášskou nadílku.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.12. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

II. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče a sourozence

Za Františka Beneše a ten celý rod  

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 10.12. 2012

    

 

  7.00 hod.

   

 

 

Za Jana Čepla a sourozence  

 

Úterý

11.12. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

  

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence  

 

 

Středa

12.12. 2012

 

  .30 hod.

18.00 hod.

 

Za Antonína Šrámka a celý rod

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

13.12. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Pohřeb pana Stanislava Novotného

Za Miluši a Františka Matějkovy

 

Pátek

14.12. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Za Pavla Souška a ten rod       

 

 

Sobota

15.12. 2012

 

 

7.00 hod.

9.00 hod.

 

 

 Za Jana Kasala, manželku Marii a rodiče

Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou

 

 

Neděle

16.12. 2012

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Veselých, Novotných  a za duše v očistci        

Za farnost    

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY  

   

0 comments

Odpovědět