[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Na středu připadá slavnost Zjevení Páně. Při obou mší svatých bude požehnána voda, kadidlo a křída. Požehnané věci si budete moci odnést domů.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpoledne setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu se uskuteční Tříkrálová sbírka. Děti, mládež i dospělí, kteří by se chtěli zapojit do této aktivity (vedoucí občanský průkaz sebou) jsou vítání. Sraz koledníků ve 13.00 hod. na farním dvoře. Zapečetěné kasičky pro asistenty sbírky z vesnic budou k dispozici u pana Omese po první i po druhé mši svaté v neděli 3.1. v boční lodi u věže. Během týdne je možné vyzvednout pokladničky u pana Omese po domluvě (tel.: 728264579).
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 39 644 Kč. Zaplať Pán Bůh za vaši štědrost.
  • Adventní sbírka na pomoc dětem z chudých zemí vynesla částku 2200 Kč. a hračky. Všem, kteří se zapojili do adventního snažení patří upřímné zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme za dary určené na kompenzaci nákladů spojených s oslavou Vánoc.
  • Děkujeme za organizaci vánočního florbalu u Syberů a za organizaci oslav konce roku na faře.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
3.1. 2010
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a sourozence
Za Františka a Marii Špinarovy a sestru Kateřinu
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
4.1. 2010
7.30 hod. Za rod Fišarů, Půžů a Palečků
Úterý
5.1. 2010
18.00 hod. Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků
Středa
6.1.2010
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ(doporučený svátek)

8.00 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za rodiče Švomovy a ten rod
Čtvrtek
7.1. 2010
13.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Petra Koláře
Za rodinu Peřinovu a Bohuslava Solničku
Pátek
8.1. 2010
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb paní Anny Kettnerové
Za Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci
Sobota
9.1. 2010
7.00 hod Za Jiřinu Šenkýřovou a její rodinu
Neděle
10.1. 2010
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Na poděkování za 80 let života
Za farnost

0 comments

Odpovědět