[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes  od 14.00 do 16.00 hod. ve farním sále proběhne duchovní obnova pro farnost. Obnovu povedou setry boromejky. V 16.00 hod. v kostele začátek křížové cesty pod vedením sester boromejek.
  • V kostele je instalována výstava o Matce Vojtěše.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a na přijetí svátosti smíření. V 13.45 na faře setkání dětí. V 17.15 pobožnost křížové cesty pod vedením mužů.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Karolína, Jaroslav a Ester Bencovi. V 17.15 v kostele křížová cesta.
  • V boční lodi kostela je pro děti připraven program postního snažení.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie a DVD z biřmování.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský halíř vynesla částku 30 962 Kč. Částka je o dva tisíce vyšší oproti loňskému roku. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
  • Děkujeme  pořadatelům  za pomoc při realizaci divadelního představení Víti Marčíka Labyrint srdce.

Ohlášky (2. neděle postní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_2.nedele_postni2015

0 comments

Odpovědět