[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V pátek ve 13. 00 hod. příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta mužů. V 18.00 hod. dětská mše svatá. Po dětské mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V sobotu v 8.00 hod. na faře brigáda na zateplení farního sálu. Prosíme dobrovolníky o pomoc. Předem děkujeme za pomoc. V 9.00 hod. ve Velké Losenici na faře se uskuteční vikariátní ekumenické setkání mládeže. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty rodičů za děti. Paní Lehrlová prosí účastníky farní pouti do Itálie, aby ji v neděli 15.3. v kostele po ranní mši sv. zaplatili požadovanou částku peněz.
  • Na venkovní nástěnce visí plakát s informacemi o pouti do Izraele.
  • Nejen pro děti je připraveno postní snažení. Bližší informace získáte u bočního oltáře.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla částku 26 946 Kč. Vše dárcům zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme P. Janu Linhartovi za vedení duchovní obnovy pro farnost. Děkujeme ženám, které napekly cukroví a tak zpříjemnily duchovní obnovu.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
8.3. 2009
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Stanislava Hájka, Růženu a Josefa Tománkovy a ten rod
Za farnost
Pondělí –
9.3. 2009
7.30 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence z obojí strany
Úterý –
10.3. 2009
18.00 Za Františku a Jana Štefovy, oboje rodiče a duše v očistci
Středa –
11.3. 2009
8.00 hod
14.00 hod.
18.00 hod.
Za Františku Klusáčkovou a Františku Nechvátalovou
Pohřeb pana Miloslava Kasala
NOVÉ DVORY
Čtvrtek –
12.3. 2009
18.00 hod. Za rodiče Šmidrkalovy, Jiřího Hladíka, rodiče Hladíkovy a jejich rody
Pátek –
13.3 2009
18.00 hod. Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a ten rod
Sobota –
14.3. 2009
7.00 hod. Za Josefa Strašila, rodiče a dva bratry
Neděle –
15.3. 2009
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět