[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni zváni.
  • Ve čtvrtek v 19.00 hod. pracovní setkání ekonomické rady farnosti.
  • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO. V 19.00 hod. ve farním sále veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti, na které jste srdečně zváni.
  • V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.
  • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Libor Dejmal.
  • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
  • Josef Málek, který se zúčastnil výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc 2011, obsadil 2. místo ve III. kategorii v technice provedení. Josef je pozván i s doprovodem 28.1. do kláštera Pražského Jezulátka na slavnostní vyhlášení vítězů. Blahopřejeme. Ostatní soutěžící obdrží diplomy později.

Poděkování:

  • Ještě jednou děkujeme tříkrálovým koledníkům, kteří vykoledovali rekordní částku 190023 Kč.
  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 16.1. 2012

    7.30 hod.

 

   

 

 

Za Jana Prokeše a ten rod

 

Úterý

17.1. 2012

 

  

18.00 hod.

 

Památka sv. Antonína, opata

Za Věru a Zdeňka Stránských

 

Středa

18.1. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Za Vladislava Rychlého

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

19.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Karla a Marii Peřinovy a Bohuslava Solničku

 

Pátek

20.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Bukovského a rodiče

 

Sobota

21.1. 2012

  

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za požehnání rodině Matějů

 

 

 

Neděle

22.1. 2012

  

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody  

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

0 comments

Odpovědět