[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes od 12.00 hod. ve sportovní hale začíná velikonoční fotbalový turnaj. Ve 13.00 hod. v kostele přijme křest Karolína Hradová. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V pondělí ve 14.00 hod. ve Štětí má pohřeb pan Antonín František Les, otčím P. Pavla Sandtnera.
  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá. Po mši sv. nácvik ministrantů na diecézní setkání ministrantů.
  • V sobotu v 6.30 hod. odjezd ministrantů na diecézní setkání do Chrudimi. Nezapomenout si vzít svačinu, ministrantské oblečení. Finanční příspěvek za ně zaplatíme. Ruší se sobotní mše sv. intence přeložena na neděli.
  • V neděli v 11.00 hod. přijmou křest Radek a Kateřina Křesťanovi.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky určené na financování spoluúčasti farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží vynesly částku 23 754 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.

Za Marii Dolákovou a jejího manžela

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 16.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče, syna a za živé i zemřelé z obou rodů

 

 

Úterý

17.4. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku

 

 

Středa

18.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Lupoměstských, Halíkovy, manžela Vladislava a vnuka Jarouška

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

19.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.

Za Rudolfa Svobodu

 

Pátek

20.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády

 

 

Sobota

21.4. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Neděle

22.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Na poděkování s prosbou o požehnání do dalších let

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod

Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu

0 comments

Odpovědět