[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes po ranní i druhé mši svaté na faře proběhne zápis intencí na II. pololetí roku 2011. V 13. 00 hod. přijme křest Tereza Musilová. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému. Novéna bude během týdne pokračovat v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hod.
 • V pondělí se P. Zdeněk Kubeš účastní diecézního dne v Hradci Králové.
 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • V pátek kněz navštíví některé nemocné.
  V 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  Ve 14.00 setkání dětí na faře.
  V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  V 19.30 hod. na faře setkání s rodiči prvokomunikantů.
 • V sobotu v 8.30 hod. na faře začíná sobotní setkání dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční.
 • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a za tímto účelem bude odeslána.
 • Děkujeme za dary ve výši 2000 Kč na opravu varhan a 1000 Kč na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.6. 2011
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Novotných a Veselých
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
6.6. 2011
7.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Úterý
7.6. 2011
18.30hod Za Václava Henzla, manželku, sestru Marii a duše v oč.
Středa
8.6. 2011
7.30 hod.
19.00hod.
Za Miloslavu Salivarovou a duše v očistci
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
9.6. 2011
18.30hod. ZZa Otakara Lišku a sestru Miloslavu
Pátek
10.6. 2011
18.30hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a bratry
Sobota
11.6. 2011
7.00 hod. Za Marii Kasalovou, manžela a rodiče
Neděle
12.6. 2011
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět