[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.  Při mši svaté budeme prosit o dary Ducha svatého pro žáky, učitele, rodiče, vychovatele do nového školního roku. Po mši svaté jsou děti, mládež i dospělí zváni na farní zahradu k táboráku, kde bude připraven zábavný program. Občerstvení bude zajištěno.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Amelie Šorfová, Josef Musil a Mikuláš Mrdka.
  • Začátek školního roku se pomalu blíží. Rodiče a žáky upozorňuji, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 20 000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.8. 2013

 

 

  8.00 hod.

 

11.00 hod.

18.30 hod.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci

SVATÁ ANNA – Za farnost  

Za rodiče Andresovy, P. Josefa Andrese a rodinu Zachovu

 

Pondělí

 26.8. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

  

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z ob. str.      

 

Úterý

27.8. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Moniky   

Za Václava Polívku a rodiče     

 

Středa

28.8. 2013

 

  

  7.30 hod.

 

 

Památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci         

 

 

Čtvrtek

29.8. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele   

Za P. Jana Cimburka           

 

Pátek

30.8. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za dary Ducha svatého do nastávajícího školního roku               

 

 

Sobota

31.8. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie    

Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů         

 

 

Neděle

1.9. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Jana a Jarmilu Pěchovy, rodiče Kárníkovy, Václava a Růženu Novotných

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a sourozen.

OLEŠENKA – POTNÍ MŠE SVATÁ

Za farnost     

0 comments

Odpovědět