[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V neděli v 10.00 hod. odjezd cyklistů na mši sv. ke sv. Anně, která začíná v 11.30 hod. Trasa povede přes Stříbrné Hory, Krátkou Ves ke sv. Anně. Pěší poutníci si stanoví čas odchodu podle svého uvážení. Pouť obětujeme za rodiny ve farnosti a za biřmovance.
  • V pátek 4.9. kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá na začátek školního roku. Po mši svaté farní večer. Součástí večera bude promítání pohádky a opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Malí i velcí jsou srdečně zváni.
  • V sobotu 5.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Biřmovanci si nezapomenou přinést vyplněný biřmovací lístek.
  • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.
  • Při odchodu z kostela každý obdrží modlitbu za kněze, kterou bychom se společně modlili po růženci.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
23. 8. 2009
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny, rodiče Dobrovolných a tetu Kateřinu
Za Libora Freudla a ten rod
Za farnost
Pondělí
24.8. 2009
SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
7.30 hod. Za Josefa Vokouna, rodiče a sestru
Úterý
25.8. 2009
18.30 hod. Za Josefa Musila, rodiče a celý rod
Středa
26.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Adamcovy a Bohuslava Sobotku
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
27.8. 2009
PAMÁTKA SV. MONIKY
18.30 hod. Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Pátek
28.8. 2009
PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za Augustina Janáčka, celý rod a duše v očistci
Sobota
29.8. 2009
PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
7.00 hod. Za P. Jana Cimburka
Neděle
30.8. 2009
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
11.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa a Růženu Zychovy a jejich rodiče
Sv. Anna – Za farnost
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět