[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes odpoledne od 13.00 hod. v Dolní Jablonné na parketě zahraje dechovka Loštická Veselka. K nedělnímu posezení zvou dobrovolní hasiči z Dolní Jablonné. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Ve čtvrtek po mši sv. bude následovat adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. mše svatá na začátek školního roku, při které budeme prosit o dary Ducha Svatého do nového školního roku. Po mši svaté jste zváni na farní zahradu na opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Malí i velcí jsou srdečně zváni.
  • V sobotu vstoupí do svazku manželského v 11.00 hod. Blanka Štefová a Martin Sedlák a v 13.00 hod. Martina Matoušková a Jan Jajtner.
  • V sobotu 25.9. se uskuteční farní zájezd do Prahy. Po Praze se bude chodit pěšky. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole. Výuka náboženství začne v týdnu od 13.9.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na nákup učebních pomůcek pro výuku náboženství
  • Děkujeme dárcům, kteří přispěli na pomoc obětem povodní. Vybraná částka činila 24 300 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
29.8. 2010
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za P. Jana Cimburka a rodiče
Za Miroslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miroslava
Za farnost
Pondělí
30.8. 2010
7.30 hod.
14.00 hod.
Za Annu Pospíchalovou, manžela a duše v očistci
Pohřeb pana Vladislava Novotného
Úterý
31.8. 2010
18.30 hod. Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci
Středa
1.9. 2010
7.30 hod.
18.30
Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku.
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
2.9. 2010
18.30 hod. Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů
Pátek
3.9. 2010
PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za dary Ducha Svatého do nového školního roku
Sobota
4.9. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci
Neděle
5.9. 2010
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, jejich syny a duše v očistci
Za Marii a Jana Němcovy
OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ

0 comments

Odpovědět