[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pondělí začíná výuka náboženství.
  • V úterý v 18.45 hod. zkouška chrámového sboru.
  • Ve čtvrtek v 17.00 hod. ve výstavní síni Kurfürstova domu bude zahájena prodejní výstava obrazů a grafických listů akad. Malíře Václava Matějíčka. Výtěžek z prodeje bude věnován na opravu kostelních varhan.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V neděli bude druhá mše svatá sloužena na náměstí. Mše svatá je součástí Přibyslavských slavností 2008.
  • V sobotu 20. září se uskuteční farní zájezd do Tišnova, kde si prohlédneme klášter Porta Coeli  a kde společně budeme slavit  mši svatou. Následně navštívíme soukromí sklípek. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. Poslední termín zápisu je sobota.
  • Farnost má nové webové stránky, které se postupně aktualizují. Děkuji všem, kteří se na jejich tvorbě podíleli.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na nákup školních pomůcek nutných k výuce náboženství.
  • Sbírka z neděle 14. září bude věnována na církevní školství a bude odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den Hodina Intence
Neděle – 7.9. 2008 8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za manželem Pěchovy, ten rod, rodiče Kárníkovy a Václava Novotného

Za farnost

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ

Pondělí – 8.9. 2008 7.30 hod. Svátek Narození Panny Marie

Za maminku, sestru Vlastu Vokáčovou a duše v očistci

Úterý – 9.9. 2008 18.30 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa – 10.9. 2008 7.30 hod.

19.00 hod.

Za rodiče Křížovy, syna Václava a manželku

DOLNÍ JABLONNÁ

Čtvrtek – 11.9. 2008 18.30 hod. Za Jindřicha a Františku Kodrasovy, jejich rodiče a syna Emila
Pátek – 12.9. 2008 18.30 hod. Nezávazná památka Jména Panny Marie

Za Karla Pometla, Josefa a Růženu Tománkovy

Sobota – 13.9. 2008 7.00 hod.

14.00 hod.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu

MŠE SVATÁ VE DVORKU – SRAZ RODÁKŮ

Neděle – 14.9. 2008 8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Za Marii a Josefa Novotných, oboje rodiče a duše v očistci

Za město a farnost

Za Marii a Jana Němcovy a celý rod

...