[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Tento týden začne výuka náboženství.
 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. V 19.30 pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 11.00 hod. uzavřou svátostné manželství Renata Strašilová a Zdeněk Musil.
 • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí nová čísla IKD.
 • V sobotu 25.9. se uskuteční farní zájezd do Prahy. Po Praze se bude chodit pěšky. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
 • Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
 • Prostředky, které přinese letošní diecézní sbírka, budou – stejně jako v loňském roce – použity na opravy a modernizaci školních budov a vybavení učeben moderní technikou, na výchovně vzdělávací projekty pro žáky i učitele či na provoz školního mikrobusu Emánek, a to po posouzení požadavků a potřeb jednotlivých škol v souladu se směrnicí fondu církevního školství.
  Rozdělení sbírky bude zveřejněno v prosinci 2010 na webových stránkách Biskupství královéhradeckého a v lednovém čísle časopisu IKD.
  Vaši podporu církevního školství můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem do
  sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí. Tato zařízení nabízejí svým žákům výchovu a vzdělání v křesťanském duchu, v atmosféře lásky a otevřenosti pro duchovní rozměr lidského života, a to jsou hodnoty podstatné nejen pro křesťany.
  V neposlední řadě prosíme o vaši modlitbu, aby naše školy v duchu evangelia
  pomáhaly vytvářet civilizaci pokoje, spravedlnosti a lásky.
  Mons. Tomáš Holub X Mons. Josef Kajnek

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.9. 2010
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a sourozen.
MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ Za farnost a město
MŠE SVATÁ NENÍ
Pondělí
13.9. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO,BISKUPA A UČIT. CÍRKVE
7.30 hod. Za rodiče Svobodovy, syna Jaroslava a Miloslava
Úterý
14.9. 2010
SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
18.30 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
15.9. 2010
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
7.30 hod.
18.30
Za rodinu Kubíčkovu
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
16.9. 2010
PAMÁTKA SVATÉ LUDMILY, MUČEDNICE
18.30 hod. Za rodiče Kodrasovy, dva syny a duše v očistci
Pátek
17.9. 2010
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
18.9. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Marii Blažkovou, sestru Ludmilu a jejich rodiče
Neděle
19.9. 2010
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Rudolfa Svobodu a jeho rodinu
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět