[metaslider id=11715]

Upozornění

 • V nastávajícím týdnu začíná výuka náboženství podle zveřejněného rozpisu.
 • Ve středu v 18.30 hod. žehnání křížku Na Dolině v Dolní Jablonné. V 19.00 hod. mše svatá v Dolní Jablonné.
 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
 • V bočních lodích kostela je instalována výstava fotografií zachycujících průběh restaurátorských prací na varhanách
 • V zákristii je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci děkovného varhanního koncertu.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.9. 2011
  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Prchalovy a jejich děti
  Mše sv. na náměstí – Za město a farnost
  Za rodiče Andresovy a P. Josefa Andrese
  Pondělí
  12.9. 2011
  JMÉNA PANNY MARIE
  7.30 hod. Za Ludmilu Kunstarovou a duše v očistci
  Úterý
  13.9. 2011
  PAMÁTKA SV. JANA ZLATOUSTÉHO,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
  18.30hod Za Františku Němcovou, rod Němců a Šidláků
  Středa
  14.9. 2011
  SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
  7.30 hod.
  19.00hod.
  Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí str.
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  15.9. 2011
  PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
  18.30hod. Za Miloslava Zadáka, manželku, Ladislava Linharta a bratra
  Pátek
  16.9. 2011
  PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
  18.30hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí str. a duše v očistci
  Sobota
  17.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci
  Neděle
  18.9. 2011
  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
  ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět