[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • V pátek v 17.30 hodin bude možnost adorace před vystavenou NSO. V 19:30 prosím o účast na společném setkání členy pastorační  a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu od 19:00 do 21:00 hodin bude v kostele tichá adorace před Nejsvětější svátostí. Srdečně vás zvu ke spočinutí a občerstvení u našeho Pána přítomného v Eucharistii.
  • Příští sobotu je ministrantské setkání v HK. V neděli se jako farnost připojíme k materiální sbírce na pomoc uprchlíkům, kterou spoluorganizuje místní skupina Českého Červeného kříže a Charita Brno. Věci, můžete vybírat v seznamu na plakátě na velké nástěnce před kostelem a přinášet je do skautské klubovny v areálu fary příští neděli od 7:30 do 15:30 hodin.
  • V neděli v 15:00 hodin vás chci pozvat na farní kávu. Rád bych tak rozšířil setkání rodin na širší okruh lidí. Nakonec jsme jedna velká farní rodina. Pro malé děti, které samozřejmě nevydrží sedět a povídat si, bude zajištěn program. Můžete přijít, kdo chcete, posedíme, popovídáme a sníme, co přinesete. Zároveň můžete cestou na toto setkání vzít něco materiální pomoci pro uprchlíky.
  • Na zájezd do Kutné Hory mohou jet všichni již přihlášení, pokud nebudou místa v autobuse, pojede navíc jeden osobní automobil.
  • Dnes otevírám přihlašování na eucharistický kongres v Brně, kam máme objednané vstupenky. Uskuteční se v sobotu 17. 10.

Poděkování:

  • Děkuji vám za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky, za službu při úklidu kostela a fary. Také za všechnu ostatní pomoc. Vážím si jí a vím, že to dnes není samozřejmost. Bůh vám oplať.

Ohlášky (24. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_24.nedele_mezidobi_2015

0 comments

Odpovědět