[metaslider id=11715]

Upozornění

 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
  V rámci Dne bible, který podle pastoračního plánu připadl na pátek 23.9. měla být přednáška o Izraeli v podání MUDr. Sadílka. Pan doktor je na dovolené, proto přednášku o Izraeli přesouváme na listopadový termín, který bude ještě upřesněn.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele křest Petra a Pavla Švorcových.
  Od 9.00 hod. do 15. hod. vikariátní setkání mládeže v Nížkově. Setkání se ponese ve sportovním duchu. Na programu bude turnaj ve stolním tenise. Vezměte sebou rakety na stolní tenis.
 • V bočních lodích kostela je instalována výstava fotografií zachycujících průběh restaurátorských prací na varhanách.
 • V zákristii je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2012.Tématem kalendáře je svátost biřmování.Cena kalendáře činí 55 Kč.
 • Organizátoři Přibyslavského nokturna vás srdečně zvou na 11. Ročník, který proběhne ve dnech 30.9. – 2.10. v pátek zahraje kapela Čechomor.Předprodej vstupenek u pana Krčála.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  18.9. 2011
  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  19.9. 2011
  7.30 hod. Za rodiče Půžovy, Svobodovy a syna Rudolfa
  Úterý
  20.9. 2011
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, KNĚZE, PAVLA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  18.30hod Za Jindřicha Martínka
  Středa
  21.9. 2011
  SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  22.9. 2011
  18.30hod. Za Josefa a Marii Sobotkovy
  Pátek
  23.9. 2011
  18.30hod. Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody
  Sobota
  24.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Josefa Chlebečka
  Neděle
  25.9. 2011
  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět