[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Společná modlitba za český národ 27. září 2011
  Pražský arcibiskup – metropolita Dominik Duka, OP vyzval věřící, aby se v předvečer (19.00 hod.) hlavní oslavy svátku národního patrona sv. Václava spojili v modlitbě za český národ. Modlitba budiž vyjádřením vděčnosti Bohu za náš domov. Modlitbu se pomodlíme i ve středu na slavnost Svatého Václava při obou mší svatých.
 • Ve středu v 18.00 hod. v kostele v Žižkově Poli koncert. Bližší informace získáte z plakátu
 • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník.
 • Do pátku je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
  V pátek začíná hudební festival Přibyslavské nocturno, na které jste srdečně zváni. Bližší informace včetně sobotního a nedělního programu získáte z plakátů.
 • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2012.Tématem kalendáře je svátost biřmování.Cena kalendáře činí 55 Kč.
 • V sobotu v 9.00 hod. v kostele křest Kryštofa Svobody.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství vynesla částku 10272 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme za dar 10 000 Kč. určený pro potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.9. 2011
  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duš.v oč.
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY – poutní mše svatá
  Pondělí
  26.9. 2011
  7.30 hod. Za Vladimíra Bukovského a celý rod
  Úterý
  27.9. 2011
  PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA,KNĚZE
  18.30hod Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
  Středa
  28.9. 2011
  SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
  8.00 hod.
  9.30hod
  .
  Za Václava Polívku, rodiče a duše v očistci
  Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem
  Čtvrtek
  29.9. 2011
  SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
  14.00 hod.
  18.30hod.
  Pohřeb paní Boženy Tománkové z Nových Dvorů
  Za Jakuba Staňka
  Pátek
  30.9. 2011
  PAMÁTKA SV. JERONÝMA,KNĚZE A UČITELE CIRKVE
  18.30hod. Za P. Františka Karla, rodiče a synovce
  Sobota
  1.10.2011
  PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE
  7.00hod Za Václava Henzla a jeho rodinu
  Neděle
  2.10. 2011
  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Zychovu, Henzlovu a Holcmanovu
  ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět