[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Od pátečního večera do nedělního dopoledne proběhne další ročník Přibyslavského nocturna, jehož hlavním pořadatelem je Římskokatolická farnost Přibyslav. Vstupné na celý program je dobrovolné. Pořadatelé prosí ochotné ženy o zajištění drobného občerstvení pro účinkující (buchty, koláče, chlebíčky …). Výrobky můžete nosit v pátek 4.10. v odpoledních hodinách na faru. Pořadatelé předem děkují za pomoc a těší se na setkání s vámi na některém z programu Přibyslavského nocturna.
  • V soboru v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Miroslav a Tomáš Černý.
  • V zákristii je možné zakoupit diecézní stolní kalendář, který byl vydán u příležitosti 350. výročí založení královéhradecké diecéze. Cena jednoho kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství v naši diecézi, činila 11 192 Kč. Všem dárcům patří poděkování.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.9. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syny a snachu    

Za Václava Miškovského a jeho rodinu    

STŘÍBRNÉ HORY  a ŽIŽKOVO POLE  – poutní mše sv.

Za farnost

 

Pondělí

 30.9. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Jeronýma, kněze a uč. církve   

Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce  

 

Úterý

1.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve    

Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha       

 

Středa

2.10. 2013

   

 

 7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

Památka svatých andělů strážných

 Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o Boží požehnání          

ČESKÁ JABLONNÁ    

 

Čtvrtek

3.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

   

Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci             

 

Pátek

4.10. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Františka z Assisi  

Za rod Zábranů a duše v očistci                   

 

 

Sobota

5.10. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie       

Za Anežku a Václava Hausvaterovy a ten rod         

 

 

Neděle

6.10. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci   

Za Františka Beneše a ten rod    

STŘÍBRNÉ HORY  a ŽIŽKOVO POLE  

Za farnost   

0 comments

Odpovědět