[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pondělí bude sloužena mše sv. za členy živého růžence. Po mši svaté jsou účastníci mše sv. zváni na faru na pohoštění.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 9.30 hod. v kostele pokračuje příprava na biřmování i s kmotry. V 9.30 hod. v kostele nácvik asistence na biřmování.
  • V neděli bude dopoledne sloužena pouze jedna mše sv. a to v 9.30 hod. Pan biskup Mons. Dominik Duka při ní udělí svátost biřmování. Na tuto krásnou slavnost jste všichni srdečně zváni. Upozorňuji, že část kostela obsadí biřmovanci spolu s kmotry. Kdo nevydržíte stát, vezměte sebou sedačky. Biřmovanci zaujmou svá místa s kmotry v 9.00 hod. Sraz asistence k nácviku v 8.45 hod. Prosím o dochvilnost.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Díky pořadatelům a účinkujícím za realizaci letošního ročníku Přibyslavského nocturna.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá
Pondělí
5.10. 2009
7.30 hod.
10.00 hod.
Za členy živého růžence
Pohřeb paní Věry Zrnové
Úterý
6.10. 2009
18.30 hod. Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Středa
7.10. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Věru Břízovou a duše v očistci
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
8.10. 2009
18.30 hod. Za Stanislava a Marii Horkých a celý rod
Pátek
9.10. 2009
18.30 hod. Za Annu a Františka Rymešovy a bratra Václava
Sobota
10.10. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Vladimíra Omesea ten rod
Neděle
11.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
BIŘMOVÁNÍ – Za farnost
Za Libora Freudla, Marii, Jiřího a ten rod

0 comments

Odpovědět