[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Při odchodu z kostela si oprávnění voliči (farníci starší 18ti let) u východů z kostela vyzvednou předtištěné hlasovací lístky, na které napíší své kandidáty do pastorační rady farnosti a tyto odevzdají v kostele do připravených schránek od pátku 15. do neděle 17. října. Spolu s hlasovacími lístky si je možné vzít připravené modlitby. Odpoledne v 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • Ve středu odpadá náboženství pro 3. ročník. Vyučující se účastní školení.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V neděli přijmou svátost křtu Mirek a Filip Zrnovi. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Od soboty 23.10. do neděle 24.10. je pro děti od 3. do 6. třídy připraveno setkání na faře. Setkání zahájíme v sobotu 23.10. v 9. hod. na faře a ukončíme v neděli po druhé mši svaté. Celé setkání se ponese v duchu misií. Děti se mohou hlásit v zákristii do čtvrtka 21.10.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2011. Cena kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
10.10. 2010
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za Annu a Jindřicha Vlčkovy
Za farnost
Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a oba rody
Pondělí
11.10. 2010
7.30 hod. Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha
Úterý
12.10. 2010
18.30hod Za Vladimíra Omese a celý rod
Středa
13.10. 2010
7.30 hod.
19.00
Za Věru Břízovou, Zdeňka Stránského a duše v očistci
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
14.10. 2010
18.30 hod. Za rodinu Andresovu a P. Josefa Andrese
Pátek
15.10. 2010
PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
18.30 hod. Za rodiče Horkých a snachu Jaroslavu
Sobota
16.10. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Boží požehnání pro celou rodinu Sejkorovu
Neděle
17.10. 2010
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět