[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. setkání žen na faře.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.30 hod. dětská mše svatá. Od pátku do soboty se ve Věžnicích uskuteční taneční vikariátní setkání mládeže. Bližší informace zájemci získají na venkovní nástěnce.
  • Příští neděle je dnem modliteb za misie. Sbírka z této neděle je určena na misie. Modlitbami a finančním darem můžeme podpořit misie. V 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 18.00 modlitba manželů za děti.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme dobrovolníkům za pomoc při opravě ohradní zdi kostela.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

Neděle –
12.10. 2008

8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Vladimíra Omese a jeho rodinu
Za Františka Beneše celý rod
Za farnost

Pondělí –
13.10. 2008

7.30 hod.

Za rodinu Kubíčkovu

Úterý –
14.10. 2008

18.30 hod.

Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci

Středa –
15.10. 2008

7.30 hod.
18.30 hod.

Památka sv. Terezie od Ježíše, pany a učitelky církve
Za Věru Břízovou a duše v očistci
NOVÉ DVORY

Čtvrtek –
16.10. 2008

18.30 hod.

Za rodiče Němcovy a děti

Pátek –
17.10. 2008

18.30 hod.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč.
Za Jiřího Matouška

Sobota –
18.10. 2008

7.00 hod.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Za Jiřího a Zdenu Vodvarkovy

Neděle –
19.10. 2008

8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den modliteb za misie
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

...