[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Odpoledne od 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a možnost sv. smíření a od 18.00 mše svatá. Při mši svaté budou ministranti vyhodnoceni za svou službu u oltáře.
 • V sobotu od 13.30 hod. v kostele předvánoční svátost smíření. Prosíme, přijďte včas.
  V kostele bude přítomen prodejce knih.
 • V neděli při druhé mši svaté budou odměněny děti, které se nejčastěji zúčastnili rorátních mší svatých. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele společná modlitba rodičů a dětí. V 18.30 hod. na faře společná večeře s mládeží. Společná večeře je určena mládeži od 15ti let.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
 • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
 • Předplatitelé si v zákristii mohou vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  Sbírka z minulé neděle, která byla určena na charitu činila 11 525 Kč.
  Na televizi NOE dárci přispěli částkou 10 130 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.12. 2010
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Rázlovy a syna
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
13.12. 2010
PAMÁTKA SVATÉ LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
7.00hod Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rodinu Řezníčkovu
Úterý
14.12. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18.00hod Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády
Středa
15.12. 2010
7.30 hod.
18.00hod.
Za Evu Doležalovou a rodiče Pohlovy
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
16.12. 2010
18.00hod. Za Josefa a Růženu Zychovy
Pátek
17.12. 2010
18.00hod. Za rodiče Zychovy, Bencovy a Marii Mášovou
Sobota
18.12. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Václava a Anežku Hausváterovy a jejich rody
Neděle
19.12. 2010
4.NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Veselých a Novotných a za duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět