[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes po první i po druhé mši sv. na faře zápis intencí. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a od 18.00 dětská mše svatá. Při mši svaté budou odměněni ministranti za svou službu u oltáře. Od 19.00 hod. na faře předvánoční setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v pečovatelském domě. Na mši sv. zveme děti i mládež. Od 13.30 hod. v kostele předvánoční svátost smíření. Prosíme, přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce knih.
  • V neděli jsou mladí zváni na společnou večeři. Společná večeře je určena mládeži od 15ti let a začne v 18.00 hod. v kostele společnou modlitbou za rodiče.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na plošné pojištění majetku vynesla částku 10 254 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme za dar 5000 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Den Hodina Intence
Neděle
13.12. 2009
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost
Pondělí
14.12. 2009
PAMÁTKA SV.JANA OD KŘÍŽE,KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Za P. Josefa Rýdla a duše v očistci
Úterý
15.12. 2009
18.00 hod. Za rodinu Chmelovu
Středa
16.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii Blažkovou a celý rod
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.12. 2009
18.00 hod. Za rodinu Oulehlovu, Souškovu a duše v očistcI
Pátek
18.12. 2009
18.00 hod. Za rod Benců, Zichů a Marii Mášovou
Sobota
19.12. 2009
7.00 hod Za Anežku a Václava Hausváterovy, jejich rodiče a duše v očistci
Neděle
20.12. 2009
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět