[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Ve středu v 19.00 hod. v kostele divadelní představení Víti Marčíka „Setkání před betlémem“. Vstupné dobrovolné. Srdečně jste zváni.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.  V 19.00 hod. vánoční setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 13.30  hod. v kostele předvánoční svátost smíření. Prosím, přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce knih. Od 16.00 hod. ve farní stodole živý betlém. V 18.00 hod. na faře společné setkání mládeže. Srdečně jsou zváni mladí od 12 let.
  • V neděli při druhé mši sv. budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily adventních mší svatých.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly a případně spravily ministrantské oblečení.
  • Zájemci o čtení během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • I nadále je možné zapisovat intence na I. pololetí roku 2013.  Pan biskup k tomuto tématu sděluje kněžím: “Prosím, abyste věřícím připomínali, jaký význam má sloužení mší svatých za naše zemřelé. Jistě i vy ve svých farnostech sledujete, že mši svatou na konkrétní úmysl nechávají sloužit spíše starší lidé, ale mladší generaci to často už nic neříká. Mnohé mladé lidi by ani nenapadlo zadat mši svatou za jejich babičku, dědečka a další blízké. Vidím v tom velký úkol každého duchovního správce – vést věřící k tomu, aby zejména tímto způsobem pamatovali na své zemřelé. Aby si uvědomovali, že podle článku kréda o „společenství svatých“ církev bojující tady na zemi patří k jednomu velkému společenství těch, kteří nás předešli k Pánu. V tomto společenství se my modlíme za své zemřelé, a oni se zase jednou z nebe budou přimlouvat za nás. Budeme-li mladé lidi vést k tomu, aby pokračovali v této církevní tradici, jednou i my budeme mít přímluvce v nich a oni ve svých potomcích.“
  • V zákristii si můžete zakoupit DVD z primice P. Tomáše Fialy. Cena 110 Kč. Taktéž v zákristii si do rodiny můžete vyzvednout kartičku s českým a latinským textem Kréda.

 

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav (86,8 kB)

 

0 comments

Odpovědět