[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 13.00 hod. ve farním sále začíná duchovní obnova pod vedením P. Jana Balíka. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.15. v kostele pobožnost křížové cesty pod vedením dětí.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Tobiáš Teml. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
  • V neděli 17.3. po druhé mši svaté ve farním sále setkání všech spolupracovníků, kteří se uvolili k pomoci při organizaci Diecézního setkání ministrantů v Přibyslavi, s P. Janem Uhlířem.
  • Cestovní kancelář Miklastour s farností Nížkov pořádají v termínu 7.-14.7. pouť do Medžugorje. Případní zájemci získají bližší informace na venkovní nástěnce nebo jim je poskytne P. Pavel Sandtner.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle určená na Svatopetrský haléř vynesla částku 15 000 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – 3.neděle postní (77,4kb)

0 comments

Odpovědět