[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Radek a Kateřina Křesťanovi.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na  1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá.
  • V sobotu ve 12.00 hod. ve farním kostele si udělí svátost manželství Anna Henzlová a Lukáš Janovský.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Petr Šmíd.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela bude možné zakoupit magnetky, kdy výnos z jejich prodeje je určen na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Na poděkování s prosbou o požehnání do dalších let

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod

Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu

 

Pondělí

 23.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Za dr. Jiřího procházku, ten rod a duše v očistci

 

Úterý

24.4. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Nezávazná památka sv. Jiří

Za Jiřího Hladíka, celý rod a rod Šmidrkalů

 

 

Středa

25.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

10.00 hod.

19.00 hod.

 

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci

Pohřeb paní Šnekové

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Václava Řezníčka a rodiče

 

Pátek

27.4. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Machoňovu a Hiršovu

 

 

Sobota

28.4. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci

 

 

Neděle

29.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Rázlovy a syna

Za Boží ochranu a pomoc Ducha svatého

Za farnost

0 comments

Odpovědět